ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการรับสมัคร

 • 14 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562

  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่

 • 5 กุมภาพันธ์ 2562

  ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่

 • 9 กุมภาพันธ์ 2562

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 10 กุมภาพันธ์ 2562

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 15 กุมภาพันธ์ 2562

  ตรวจสอบผลสอบ โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน คลิกที่นี่