ระบบรับสมัครจะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 15 มีนาคม 2564