ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานระบบรับสมัคร
นักเรียนจะต้องลงทะเบียนก่อน โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและประวัติ เพื่อใช้สำหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบรับสมัคร

ข้อมูลการลงทะเบียน

 

กรอกประวัติส่วนตัวนักเรียน

ข้อมูลส่วนตัวและที่อยู่ปัจจุบัน

มาจากโรงเรียน

กรอกข้อมูลผู้ปกครอง

ยืนยันการลงทะเบียน

การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์ หลังจากกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว