การรับสมัคร

 • 1. สอบเตรียมความพร้อมเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • 2. สอบเตรียมความพร้อมเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ผู้สมัครสามารถเข้าสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://pretest.rwb.ac.th ตามกำหนดดังนี้
 • 1. ลงทะเบียนสมัครสอบ วันที่ 5 มีนาคม - 15 มีนาคม 2564
 • 2. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินและชำระเงิน วันที่ 5 มีนาคม - 15 มีนาคม 2564 ผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • 3. ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวสอบ วันที่ 22 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://pretest.rwb.ac.th กรณีมีปัญหา ติดต่อได้ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.
 • 4. กำหนดการสอบ ม.1 และม.4 วันที่ 28 มีนาคม 2564
 • 5. ประกาศผลการสอบ วันที่ 1 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ http://pretest.rwb.ac.th
 • 1.1 เพื่อให้นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ของโรงเรียนต่างๆ ทั้งในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้มีโอกาสทดสอบศักยภาพ และความรู้ของตนเองในการเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • 1.2 เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษา (ม.1-3) ของโรงเรียนต่างๆ ได้มีโอกาสทดสอบศักยภาพ และความรู้ของตนเองในการเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • 1.3 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีโอกาสเข้ามารู้จักโรงเรียน และเยี่ยมชม โรงเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปฏิทินการรับสมัคร

 • 5 มีนาคม - 15 มีนาคม 2564

  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่

 • 22 มีนาคม 2564

  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่

 • 28 มีนาคม 2564

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 28 มีนาคม 2564

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 1 เมษายน 2564

  ตรวจสอบผลสอบ โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน คลิกที่นี่