เกณฑ์การตัดสินและรางวัล

เกณฑ์การตัดสินการให้รางวัล

เกณฑ์การตัดสินผลคะแนนในกรณีที่คะแนนรวมในแต่ละรางวัลเท่ากันโรงเรียนจะพิจารณาผลคะแนนการสอบรายวิชาตามลำดับ ดังนี้

1. วิชาวิทยาศาสตร์
2. วิชาคณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาอังกฤษ
4. วิชาภาษาไทย
5. วิชาสังคมศึกษา

การรับรางวัล

นักเรียนที่สอบได้ตามเกณฑ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จะติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันตัวบุคคล และจะทำการมอบรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
ประเภทรางวัล รางวัล จำนวนรางวัล
รางวัลที่ 1 5,000 บาท พร้อมโล่ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 5 รางวัล

ปฏิทินการรับสมัคร

 • 4 มกราคม -31 มกราคม 2561

  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่

 • 5 กุมภาพันธ์ 2561

  ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่

 • 10 กุมภาพันธ์ 2561

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 15 กุมภาพันธ์ 2561

  ตรวจสอบผลสอบ โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน คลิกที่นี่