การสนับสนุนโครงการ

 • การสนับสนุนโครงการ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
 • วิธีการชำระเงิน นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อใบ โดยแบบฟอร์มการชำระเงินต้องไม่มีการแก้ไข ธนาคารจะคืนส่วนที่ 1 ของแบบฟอร์มการชำระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • หลังจากชำระเงินให้ผู้สมัครตรวจสอบการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://pretest.rwb.ac.th หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วัน ให้ติดต่อทางโรงเรียนราชวินิตบางแก้วต่อไป

ปฏิทินการรับสมัคร

 • 5 มีนาคม - 15 มีนาคม 2564

  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่

 • 22 มีนาคม 2564

  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่

 • 28 มีนาคม 2564

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 28 มีนาคม 2564

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 1 เมษายน 2564

  ตรวจสอบผลสอบ โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน คลิกที่นี่