ค่าธรรมเนียมการสอบ

 • ค่าสมัครสอบ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
 • วิธีการชำระเงิน นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อใบ โดยแบบฟอร์มการชำระเงินต้องไม่มีการแก้ไข ธนาคารจะคืนส่วนที่ 1 ของแบบฟอร์มการชำระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • หลังจากชำระเงินให้ผู้สมัครตรวจสอบการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://pretest.rwb.ac.th หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วัน ให้ติดต่อทางโรงเรียนราชวินิตบางแก้วต่อไป

ปฏิทินการรับสมัคร

 • 4 มกราคม -31 มกราคม 2561

  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่

 • 5 กุมภาพันธ์ 2561

  ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่

 • 10 กุมภาพันธ์ 2561

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 15 กุมภาพันธ์ 2561

  ตรวจสอบผลสอบ โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน คลิกที่นี่