สิ่งที่นักเรียนต้องนำไปในวันสอบและการปฏิบัติตนในวันสอบ

1. บัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน
2. ดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ
3. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น
4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
5. ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลา
6. การสอบให้ใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548

ปฏิทินการรับสมัคร

 • 14 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562

  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่

 • 5 กุมภาพันธ์ 2562

  ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่

 • 9 กุมภาพันธ์ 2562

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 10 กุมภาพันธ์ 2562

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 15 กุมภาพันธ์ 2562

  ตรวจสอบผลสอบ โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน คลิกที่นี่