กำหนดการวันสอบแข่งขัน

กำหนดการวันสอบแข่งขัน ม.1 และ ม.4 วันที่ 28 มีนาคม 2564

ตารางสอบ

เวลา วิชาที่สอบ จำนวนข้อสอบ
13.00 – 16.00 น. สอบรวม 5 วิชา  
วิชา วิทยาศาสตร์์ 30 ข้อ
วิชาภาษาอังกฤษ 30 ข้อ
วิชาคณิตศาสตร์ 20 ข้อ
วิชาภาษาไทย 20 ข้อ
วิชา สังคมศึกษา 20 ข้อ

ปฏิทินการรับสมัคร

 • 5 มีนาคม - 15 มีนาคม 2564

  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่

 • 22 มีนาคม 2564

  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่

 • 28 มีนาคม 2564

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 28 มีนาคม 2564

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 1 เมษายน 2564

  ตรวจสอบผลสอบ โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน คลิกที่นี่