กำหนดการวันสอบแข่งขัน

กำหนดการวันสอบแข่งขัน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

07.00 น. - 08.00 น.    ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ
08.05 น. - 08.30 น.    เข้าแถวที่อาคารศูนย์กีฬาเฉลียมพระเกียรติฯ เดินเข้าห้องสอบตามแผนผังห้องสอบ
09.00 น. - 12.30 น.    สอบตามตาราง

ตารางสอบ

เวลา วิชาที่สอบ จำนวนข้อสอบ
09.00 – 10.30 น. ข้อสอบชุดที่ 1  
วิชา คณิตศาสตร์ 30 ข้อ
วิชา ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ
10.30 – 11.00 น. พัก  
11.00 – 12.30 น. ข้อสอบชุดที่ 2  
วิชา วิทยาศาสตร์ 40 ข้อ
วิชา ภาษาไทย 40 ข้อ
วิชา สังคมศึกษา 40 ข้อ

ปฏิทินการรับสมัคร

 • 4 มกราคม -31 มกราคม 2561

  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่

 • 5 กุมภาพันธ์ 2561

  ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่

 • 10 กุมภาพันธ์ 2561

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 15 กุมภาพันธ์ 2561

  ตรวจสอบผลสอบ โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน คลิกที่นี่