รายวิชาที่สอบ

จำนวนรายวิชาที่สอบ

1. วิชาวิทยาศาสตร์
2. วิชาคณิตศาสตร์
3. วิชาภาษาอังกฤษ
4. วิชาภาษาไทย
5. วิชาสังคมศึกษา

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ

 • วิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
 • วิชาคณิตศาสตร์ ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 • วิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
 • วิชาภาษาไทย ความรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
 • วิชาสังคมศึกษา ความรู้สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ปฏิทินการรับสมัคร

 • 4 มกราคม -31 มกราคม 2561

  เปิดรับสมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่

 • 5 กุมภาพันธ์ 2561

  ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่

 • 10 กุมภาพันธ์ 2561

  ดูรายละเอียดตารางการสอบ คลิกที่นี่

 • 15 กุมภาพันธ์ 2561

  ตรวจสอบผลสอบ โดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชน คลิกที่นี่